TSM logo slogan RGB

Pilna buhalterinė apskaita (i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T, GPAIS)

Buhalterinės apskaitos programa

Finansų valdymas

Gautinų sumų valdymas

Ilgalaikio turto, Intrastato, AGATA, akcizo ir lizingo apskaita

Buhalterinės apskaitos programa kaip TSM verslo valdymo sistemos dalis turi visiškai parengtą naujo tipo sąskaitų planą, kurio ataskaitos atitinka VAS standartą ir turi iMAS, iVAZ, iSAF, iSAF-T ir GPAIS integracijas.

Didžioji knyga (DK) – pagrindinis apskaitos ir įmonės finansų valdymo modulis. TSM buhalterinės apskaitos programa gali naudotis net darbuotojai, neturintys buhalterinių žinių, nes buhalterinių operacijų apskaitos įrašai automatiškai formuojami į didžiąją knygą iš kitų modulių.

Standartinis sąskaitų planas. Naujo tipo sąskaitų planas, kurio ataskaitos atitinka VAS standartą ir turi iMAS, iVAZ, iSAF ir iSAF-T integracijas.

Individualaus sąskaitų plano susikūrimas. TSM verslo valdymo sistemoje galima generuoti finansinių rodiklių ataskaitas, kurios atspindi įmonės ūkinę-finansinę veiklą ir uždaryti periodus, tai padeda išvengti duomenų korekcijų į praeitį. Šis funkcionalumas galimas vartotojams, turintiems specialias teises.

Finansų valdymas. Pinigų srautų valdymas pagal kaštų, išlaidų, pajamų centrus, objektus ir padalinius.

Banko sąskaitų valdymas. Bankų importas/eksportas palaiko SEPA importo/eksporto formatus. Galima integruoti PAYPAL, MOKIPAY ir PAYSERA − taip palengvinamas bei pagreitinamas duomenų suvedimas ir sumažėja žmogiškųjų klaidų kiekis.  Skaityti detaliau

Valiutų kursų importas iš Lietuvos banko

Gautinų sumų valdymas:

  • Klientų pirkimo istorijos ir kredito limito valdymas. TSM verslo valdymo sistema užtikrina klientų pirkimo istorijos saugojimą bei valdymą, taip pat pirkėjų kredito limito kontrolę − tokiu būdu ne tik gaunate visus reikiamus įrankius priimti apgalvotiems sprendimams, bet ir galimybę užtikrinti klientų lojalumą.
  • Skolų valdymas ypatingai lankstus ir paprastas: leidžia kiekvieną klientą valdyti pagal jo statusą, reitingą, pozicionavimą rinkoje, kreditingumą ir individualius susitarimus. Vieno mygtuko paspaudimu galima išsiųsti priminimus, suderinimo ar kitą su skolomis susijusią informaciją visiems klientams ar klientų grupei. Galimybė blokuoti arba įspėti darant pardavimus, jei neapmokėta skola.
  • Yra galimybė įjungti automatinį skolų dokumentų siuntimą, taip užtikrinant, kad finansinės operacijos būtų tvarkomos efektyviai.

Atskaitingi asmenys

Mokėtinų sumų valdymas

PVM apskaita

Mokestinės atskaitomybės dokumentai (GPM, SODRA ataskaitos). TSM sistema automatiškai formuoja būtinas ataskaitas VMI, SODRAI, Valstybės duomenų agentūrai ir kitas ataskaitas pagal VAS standartą.

Ilgalaikio turto apskaita. TSM sistemoje realizuotas ilgalaikio turto modulis, o nusidėvėjimas apskaičiuojamas vieno mygtuko paspaudimu. Pajamuojant ilgalaikį turtą yra galimybė automatiškai jį įvesti į eksploataciją.

Intrastato apskaita. Importo ir eksporto ataskaitos generuojamos XML formatu.

AGATA apskaita:

  • AGATA skaičiavimas pagal įsigijimo būdą.
  • Skaičiavimas kainoje.
  • Skaičiavimas automatiškai pridedant prie pardavimo kainos.

Akcizo apskaita. Akcizo mokesčio dydžio skaičiavimas ir prekių apskaita pagal sumokėtą ir nesumokėtą akcizą.

Lizingo apskaita. Pilnas lizingo sutarčių valdymas su detalizacija apie likutį, sumokėtas sumas ir galimybė priskirti susijusias išlaidas.