TSM logo slogan RGB

Banko operacijų importas ir sugretinimas

Banko operacijų apdorojimas

Registruojami mokėjimai greitai ir be klaidų

Skirtingų valiutinių įplaukų apdorojimas

Skirtingų bankų naudojimas

TSM komanda supranta, kaip svarbu laiku gauti, sudengti ir užregistruoti mokėjimus − tai ne tik leidžia daug efektyviau valdyti įmonės mokėtinas ir gautinas sumas, bet ir pagreitinti įmonės apyvartą.

TSM verslo valdymo sistema automatiškai sugretina banko įplaukas (.xml, .csv formatais) su išrašytomis sąskaitomis-faktūromis ir sudengia jas. (Yra galimybė ir API sąsajai su bankais).

Tam naudojamos apibrėžtos atpažinimo taisyklės, kurios ieško atitikmens (pvz.: pirkėjo kodo/numerio, sąskaitos-faktūros numerio, pavedimo paskirties ir t.t.), neradus − paliekamas rankinio sugretinimo funcionalumas.

TSM verslo valdymo sistema leidžia automatiškai importuoti išrašus iš visų Europos bankų, veikiančių atvirosios bankininkystės (angl. open-banking) principu.