TSM logo slogan RGB

DVS (dokumentų valdymo sistema)

Dokumentų valdymas

Dokumentų mainai įmonės viduje, tarp susijusių įmonių ar klientų

Vartotojų teisių valdymas

Dokumentai susieti su sistemos objektais

DVS (dokumentų valdymo sistemos) modulis skirtas stebėti, saugoti bei valdyti darbą su dokumentais organizacijoje atsisakant popierinių dokumentų.

 

TSM sistema pasižymi:
  • Dokumentų automatizavimu.  Automatizuoti dokumentų mainus tarp susijusių įmonių ir klientų, taip optimizuojant procesus.
  • Dokumentų valdymu. Galimas automatiškas pardavimų archyvo (e. archyvas) generavimas. Yra galimybė automatiškai generuoti ir saugoti darbo sutartis, įsakymus ir kitą susijusią informaciją. Visa informacija automatiškai perkeliama į tabelius ir darbo užmokesčio skaičiavimą.
 
Modulis skirtas įmonės dokumentų tvarkymui ir archyvavimui elektroniniu būdu. Funkcionalumas apima visą dokumento gyvavimo ciklą: nuo paruošimo iki archyvavimo. Dokumentai susieti su sistemos objektais (tiekėjais, pirkėjais, prekėmis bei visomis operacijomis), todėl pasirinkę vieną iš objektų matysite visus su juo susietus dokumentus − tai pagreitins reikiamų dokumentų paiešką. Vartotojams gali būti priskirtos įvairios užduotys, susietos su dokumentų tvarkymu: parengti, patvirtinti, užregistruoti, išsiųsti, susipažinti su dokumentu. Atliekama užduočių kontrolė pagal nurodytą užduoties atlikimo terminą. Vartotojų teisių sistema užtikrina, kad prie dokumentų priėjimą turės tik autorizuoti vartotojai.