TSM logo slogan RGB

Personalo ir darbo užmokesčio apskaita

Nuolat atnaujinama ir vystoma pagal LR teisės aktus

Saugu – duomenys saugomi debesyje

Darbo užmokesčio apskaita

Personalo valdymas

Rinkitės vieną sistemą skirtingiems jūsų įmonės poreikiams − TSM atitinka visus Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus bei užtikrina sklandų personalo darbą.

 

Darbo užmokesčio apskaita. TSM turi ne tik pagrindinius darbo užmokesčio programos funkcionalumus, tačiau ir:
• Padeda formuoti ataskaitas įvairioms valstybinėms ir kitoms organizacijoms. 
• Gali vykdyti nedarbingumo ir pensijų importą iš SODRA bei mamadienių ir komandiruočių apskaitą.
• Skaičiuoja komandiruotpinigius skirtingose šalyse.
• Greitai konvertuoja atlyginimą tarp Bruto ir Neto bei atvirkščiai.
• Apskaityto pajamas natūra.
• Automatiškai gali siųsti atlyginimų lapelius kiekvienam darbuotojui į jo asmeninį el. paštą.
• Naudoja e-formas (GPM, SAM, NP-SD, D01)
• Galima rasti visą nedarbo dienų sąrašą (nuo 2011 m.). 
• Geba sukurti/koreguoti pareigybių sąrašą.
• Atlikti veiksmus (ir automatinius) su tabeliu, atostogomis, atostogų rezervais, NPD, nedarbingumu ir kiti įvairūs funkcionalumai ir ataskaitos.

 

 

Personalo valdymas.  TSM suteikia galimybę kaupti ir analizuoti įmonės personalo informacija, realizuotas lankstus darbo grafikų sudarymo modelis leidžia paprastai sudaryti ir valdyti grafikus tiek nedidelėse įmonėse, tiek daug padalinių turinčiuose tinkluose. TSM galėsite valdyti:
• Darbuotojų kortelių informaciją,
• Tabelius,
• Darbo ir atostogų grafikus,
• Neatvykimus į darbą,
• Kurti/keisti etatus, 
• Apsirašyti skirtingas pamainas, 
• Automatiškai apskaičiuoti pensijų rezervą,
• atlikti dalinę suminę darbo laiko apskaitą ir fiksuoti pasikartojančias pamainas,
• Importuoti duomenis iš Edranos,
• Importuoti duomenis iš Vecticum,
• Darbuotojų gimtadieniai, 
• Naudotis standartinėmis ataskaitomis ir funkcionalumais arba užsakyti juos pagal savo pageidavimus.