TSM logo slogan RGB

Gamybos valdymas

Medžiagų ir darbų planavimas

Žaliavų pakaitalai/ analogai

Virtualus komplektavimas iš likučio

Inventorizacija nestabdant prekybos

 TSM verslo valdymo sistema turi bazinius gamybos valdymo funkcionalumus, kuriuos galima išplėsti pagal jūsų įmonės pageidavimus. TSM sistemos esamos galimybės:

 • Modulis integruotas su kitais TSM sistemos moduliais ir buhalterine apskaita;
 • Gamybos procesų valdymas;
 • Tiesioginis užsakymų/pardavimų formavimas;
 • Automatinis  žaliavų nurašymas;
 • Gamybos kalkuliacinės (sudėties) kortelės;
 • Išeigos skaičiavimas;
 • Virtualus komplektavimas iš likučio (suskaičiuoja, kiek galima pagaminti iš likučio pagal ribojantį komponentą);
 • Žaliavų poreikio skaičiavimas;
 • Taxa laborum (tai kiekis, atspindintis darbą ruošiant specialius gaminius/vaistus) skaičiavimas;
 • Komplektavimas;
 • Iškomplektavimas;
 • Serijinė gamyba;
 • Partijinė gamyba (gamyba pamainomis);
 • Gamyba pagal realizaciją;
 • Trūkstamų žaliavų automatinis užpajamavimas;
 • Žaliavų pakaitalai/analogai, žaliavų substitucija/pakeitimas;
 • Subgaminiai;
 • Pagaminimas į kitą sandėlį;
 • Pateikiama informacija apie nukrypimus nuo planuotų išeigų;
 • Inventorizacija nestabdant prekybos.