TSM logo slogan RGB

Buhalterinės apskaitos programa

Buhalterinės apskaitos programa kaip TSM verslo valdymo sistemos dalis siūlo visiškai parengtą naujo tipo sąskaitų planą, kurio ataskaitos atitinka VAS standartą ir turi iMAS, iVAZ, iSAF ir iSAF-T integracijas.

Standartinis sąskaitų planas

Buhalterinės apskaitos programa kaip TSM verslo valdymo sistemos dalis siūlo visiškai parengtą naujo tipo sąskaitų planą, kurio ataskaitos atitinka VAS standartą ir turi iMAS, iVAZ, iSAF ir iSAF-T integracijas.

Didžioji knyga

Didžioji knyga (DK) – pagrindinis apskaitos ir įmonės finansų valdymo modulis. TSM buhalterinės apskaitos programa gali naudotis net darbuotojai neturintys buhalterinių žinių, nes buhalterinių operacijų apskaitos įrašai automatiškai formuojami į didžiąją knygą iš kitų modelių.

Be to galima susikurti individualų sąskaitų planą, generuoti finansinių rodiklių ataskaitas, kurios atspindi įmonės ūkinę-finansinę veiklą ir uždaryti periodus, dėl ko galima išvengti duomenų korekcijų į praeitį. Tačiau yra papildomas rėžimas, kuris turintiems specialias teises, leidžia daryti tokius pakitimus.

Personalo apskaita ir darbo užmokestis

Personalo apskaita

Šis modulis fiksuoja ir suteikia galimybę kaupti ir analizuoti įmonės personalo informacija:

Darbuotojų kortelių informaciją.
Tabelius.
Darbo ir atostogų grafikus.
Realizuotas lankstus darbo grafikų sudarymo modelis leidžia paprastai sudaryti ir valdyti grafikus tiek nedidelėse įmonėse, tiek daug padalinių turinčiuose tinkluose. Be to galėsite atlikti suminę darbo laiko apskaitą ir fiksuoti pasikartojančias pamainas.

Darbo užmokestis

Modulis skaičiuoja darbo užmokestį, yra galimybė pateikti reikiamas ataskaitas įvairioms valstybinėms ir kitoms organizacijoms. Paprastai vykdysite nedarbingumo ir pensijų importą iš SODRA bei mamadienių ir komandiruočių apskaitą.

Skolų valdymas

Ypatingai lankstus ir paprastas skolų valdymas leidžia kiekvieną klientą valdyti pagal jo statusą, reitingą, pozicionavimą rinkoje, kreditingumą ir individualius susitarimus. Vieno mygtuko paspaudimu galima išsiųsti priminimus, suderinimo ar kitą su skolomis susijusią informaciją visiems klientams ar klientų grupei.

Be to programoje yra įrengtas automatinis duomenų importas ir eksportas su bankinėmis sistemomis, dėl ko palengvinamas bei pagreitinamas duomenų suvedimos ir sumažėja žmogiškųjų klaidų kiekis.

Skolų valdymas

Sistema palaiko operacijas skirtingomis valiutomis, tad paprastai atliksite operacijas su užsienio valiutomis. Taip pat yra realizuotos automatizuotos funkcijos:

 • Valiutų kursų importas.
 • Valiutinių skolų perskaičiavimas.
 • Automatiniai sąskaitų uždarymai.
 • Bankų išrašų importas.
 • Pavedimų generavimas.
 • Apmokėjimo terminų kontrolė.
 • Bankinių operacijų eksportas.
 • Sąrašiniai darbo užmokesčio pavedimai.
 • Klientų tarpusavio užskaitos.

Duomenų suvedimo automatizavimas (EDI)

TSM verslo valdymo sistemoje yra integracijos su EDISOFT ir dokumentų apsikeitimas, tarp jų užsakymai, sąskaitos faktūros, važtaraščiai ir patvirtinimai.

iVAZ, iMAS, iSAF, iSAF-T integracijos

TSM verslo valdymo sistemoje yra integruotos:

 • i.MAS sistemos ir jos posistemiai: i.SAF, i.VAZ, i.SAF-T.
 • Automatizuota GPAIS apskaita su integracija duomenų deklaravimui į GPAIS sistemą.

Mokestinės atskaitomybės dokumentai (GPM, SODRA ataskaitos)

Mokestinės atskaitomybės dokumentai (GPM, SODRA ataskaitos)
Sistema automatiškai formuoja būtinas ataskaitas VMI, SODRAI, statistikos departamentui ir kitas ataskaitas pagal VAS standartą.

Ilgalaikio turto, intrastato, AGATA, akcizo ir lizingo apskaita

Ilgalaikio turto apskaita

Sistemoje realizuotas ilgalaikio turto modulis, o nusidėvėjimas apskaičiuojamas vieno mygtuko paspaudimu. Pajamuojant ilgalaikį turtą yra galimybė automatiškai jį įvesti į eksploataciją.

Intrastato apskaita

Importo ir eksporto ataskaitos generuojamos XML formatu.

AGATA apskaita

TSM siūlo:

 • AGATA skaičiavimą pagal įsigijimo būdą.
 • Skaičiavimą kainoje.
 • Skaičiavimą automatiškai pridedant prie pardavimo kainos.
 • Ataskaitų generavimą.

Akcizo ir lizingo apskaita

TSM sistema atlieka akcizo mokesčio dydžio skaičiavimą ir prekių apskaitą pagal sumokėtą ir nesumokėtą akcizą. Bei vykdomas pilnas lizingo sutarčių valdymas su detalizaciją apie likutį, sumokėtas sumas ir yra galimybė priskirti susijusias išlaidas.

Faktoringo valdymas

Faktoringo valdyme sudaromi:

 • Sąskaitų prierašai.
 • Sutartys.
 • Sąrašų pridavimas į bankus.

Finansų valdymas

Finansų valdymas
Pinigų srautų valdymas pagal kaštų, išlaidų, pajamų centrus, objektus ir padalinius.

Bankų importas / eksportas

TSM sistema palaiko SEPA importo / eksporto formatus. Galima integruoti PAYPAL, MOKIPAY ir PAYSERA.

Dokumentų valdymas

Galimas automatiškas pardavimų archyvo (e. archyvas) generavimas. Yra galimybė automatiškai generuoti ir saugoti darbo sutartis, įsakymus ir kitą susijusią informaciją. Visa informacija automatiškai perkeliama į tabelius ir darbo užmokesčio skaičiavimą.